Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Llanarmon Dyffryn Ceiriog

Mae Llanarmon Dyffryn Ceiriog tua naw milltir i’r de-orllewin o’r Waun ar y B4500, tua 7 milltir i’r de-orllewin o Langollen, a naw milltir i’r gorllewin o Groesoswallt.  Mae’r pentref bron ar ben uchaf Dyffryn Ceiriog, 870 troedfedd uwchben y môr ym mryniau hyfryd y Berwyn.  Mae’r ardal gadwraeth yn cynnwys canol hanesyddol y pentref.

Mae’r ardal gadwraeth yn cynnwys y canol tref hanesyddol.

Cyhoeddwyd yr ardal gadwraeth yn 1975.  Newidiwyd y ffiniau yn 2000.  Mabwysiadwyd y cynllun asesu cymeriad a rheoli yn 2010.