Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Marchwiail

Pentref bach tua dwy filltir i’r dwyrain o Wrecsam ydi Marchwiail, sydd wedi tyfu ar fryncyn bach o boptu’r A525.  Mae yna olygfeydd eang ar draws gwastadeddau’r Ddyfrdwy tua Chaer.  Mae’r ardal gadwraeth o gwmpas yr eglwys a thollffordd Amwythig-Caer sy’n dyddio o’r ddeunawfed ganrif.  Mae’r ardal i’r de yn wledig, gyda thir amaethyddol tonnog a bryniau hardd.  Gwahanol iawn ydi pethau tua’r gogledd, yn ystadau tai o’r ugeinfed ganrif gan fwyaf.

Cyhoeddwyd yr ardal gadwraeth yn 1975.  Newidiwyd y ffiniau yn 2000.  Mabwysiadwyd y cynllun asesu cymeriad a rheoli yn 2011.