Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Merffordd

Mae pentref Merffordd tua phedair milltir i’r gogledd-ddwyrain o Wrecsam ar hen ffordd Wrecsam-Caer.  Tyfodd y pentref o gwmpas y bryn rhwng gwastadeddau Sir Caer a bryniau Cymru.  Mae’r gwastadeddau hynny’n cynnig golygfeydd hynod o eang sy’n cynnwys Plasty Eaton a’r Ddyfrdwy.  Mae Bryniau Bickerton ymhell ar y gorwel.

Mae’r ardal gadwraeth yng nghanol hanesyddol y pentref ar lethrau’r bryn.  Y nodweddion amlycaf ydi’r bythynnod orne hardd sy’n bennaf gyfrifol am hynodrwydd y pentref hardd yma.

Cyhoeddwyd yr ardal gadwraeth yn 1971.  Newidiwyd y ffiniau yn 1999 ac eto yn 2012.  Mabwysiadwyd y cynllun asesu cymeriad a rheoli yn 2012.