Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Y Mwynglawdd

Saif Y Mwynglawdd rhyw bum milltir i’r gorllewin o dref Wrecsam, ym mhen Dyffryn Clywedog gyda Mynydd Esclus i’r de.  Mae ei safle yn yr uwchdir, y tir agored, a’r prinder coed yn creu safle difyr sy’n agored i’r elfennau ac sy’n galluogi golygfeydd da i lawr y dyffryn tua chanol y dref.

Ar y cyfan yr hen bentref, ar ddwy ochr y dyffryn, ydi’r ardal gadwraeth.  Dylanwadwyd y pentref yn fawr gan fwyngloddio a chwarelu am gerrig yn ystod Chwyldro Diwydiannol y deunawfed ganrif a’r 19eg ganrif.  Mae olion y gweithfeydd yn brigo yma ac acw yn y pentref a’r cyffiniau.

Estynnwyd Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd i gynnwys llethr ddwyreiniol Mynydd Esclus yn ddiweddar, ac mae rhan orllewinol yr ardal gadwraeth felly yn cael ei chynnwys yn ogystal.  Mae hynny’n atgyfnerthu arwyddocâd y tirlun arbennig i gymeriad yr ardal gadwraeth.

Cyhoeddwyd yr ardal gadwraeth yn 1975.  Newidiwyd y ffiniau yn 1981 ac eto yn 2002 er mwyn cynnwys mwy o adeiladau hanesyddol a mwy o dystiolaeth o’r hen ddiwydiannau sy’n ychwanegu at y naws.  Mabwysiadwyd y cynllun asesu cymeriad a rheoli yn 2012.