Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Owrtyn

Mae Owrtyn tua saith milltir i’r de-ddwyrain o Wrecsam.  Mae’r ardal gadwraeth yn ei ganol, ar groesffordd yr A539 a’r A528.  Mae’r pentref ar ben boncyn coediog serth uwchben y Ddyfrdwy, gyda nifer o dai preifat sy’n mwynhau golygfeydd eang hardd o dirlun coediog ac amaethyddol dyffryn y Ddyfrdwy ac ymhelwch i fryniau’r Berwyn. 

Cyhoeddwyd yr ardal gadwraeth yn 1971.  Newidiwyd y ffiniau yn 1999.  Mabwysiadwyd y cynllun asesu cymeriad a rheoli yn 2010.  Daeth y gorchymyn Erthygl 4(2) i rym yn 2011.