Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Pen-y-Cae

Pentref bach tua saith milltir i’r de-orllewin o Wrecsam ydi Pen-y-Cae, ar lethrau Mynydd Rhiwabon.  Mae’r tirlun amrywiol yn cynnig lleoliadau difyr i’r cartrefi, ac yn gefndir gwledig hardd i’r ardal gadwraeth.

Calon yr ardal gadwraeth ydi Pentre Cristionydd.  Mae’n amlwg o’r enw diddorol fod yna gysylltiadau cryf ag Abaty Glyn y Groes gerllaw.  Mae nentydd Trefechan a Nant-y-Crogfryn yn cyfarfod o dan yr hen bontydd cerrig hardd.

Mae yna naws gwledig bendigedig yma.  Mae’r adeiladau wedi eu gosod ar hap, mae yna lwybrau cul a digonedd o goed a golygfeydd gwledig ac amaethyddol, sy’n gwrthgyferbynnu’n gryf â’r strydoedd difflach a dwys tua’r de.

Cyhoeddwyd yr ardal gadwraeth yn 1976.  Newidiwyd y ffiniau yn 2003 ac eto yn 2011.  Mabwysiadwyd y cynllun asesu cymeriad a rheoli yn 2011.