Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Traphont Ddŵr Pontcysyllte

Mae’r ardal gadwraeth hon i’r de-orllewin o Drefor, chwe milltir i’r de o Wrecsam a thair milltir i’r dwyrain o Langollen.  Mae’n cynnwys rhan o’r safle treftadaeth y byd, o derfynfa camlas Llangollen ym mhentref Pontcysyllte tua’r de at bentref Froncysyllte.

Mae’r A5 – ffordd enwog Thomas Telford rhwng Caergybi a Llundain - yn rhedeg drwy Froncysyllte.  Tua’r gogledd mae’r A539 i Riwabon a Phentref Trefor.

Nodwedd amlycaf yr ardal gadwraeth, wrth reswm, ydi’r draphont ddŵr, un o ogoneddau mawr ein gwlad a’r byd.  Ffurfiwyd yr ardal gadwraeth i adlewyrchu ei gogoniant, gan redeg o’r gogledd i’r de.  Mae’n cynnwys elfennau amlycaf datblygiad y gamlas, ac yn amlwg yn gwbl wahanol i adeiladau’r ugeinfed ganrif y tu hwnt i’w ffiniau.  Mae’n cynnwys y draphont a phopeth cysylltiedig â hi, gan gynnwys yr adeiladau perthnasol.

Cyhoeddwyd ardal gadwraeth y gamlas yn 1998.  Newidiwyd y ffiniau yn 2009, a’i hailenwi’n Ardal Gadwraeth Traphont Ddŵr Pontcysyllte yn 2009.  Daeth y gorchymyn Erthygl 4(2) i rym yn 2009 hefyd.