Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Yr Orsedd

Pentref mawr tua chwe milltir i’r gogledd o Wrecsam, ac ar y ffin â Lloegr, ydi’r Orsedd.  Mae ffordd ddeuol yr A483 a rheilffordd Wrecsam-Caer tua’r gorllewin.  Tua’r de mae Afon Alun yn dolennu i’r Ddyfrdwy.

Gwastadoedd amaethyddol sy’n amgylchynu’r Orsedd, gyda gwrychoedd a choed gwrychoedd yn gyffredin.  Mae yna olygfeydd eang i’r gogledd a’r dwyrain, rhwng yr adeiladau a’r gwrychoedd.  Tua’r de a’r gorllewin mae bryniau Cymru’n gefndir mwy diddorol.

Cyhoeddwyd yr ardal gadwraeth yn 2011.  Mabwysiadwyd y cynllun asesu cymeriad a rheoli yn 2011.  Daeth y gorchymyn Erthygl 4(2) i rym yn 2012.