Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Rhiwabon

Mae ardal gadwraeth Rhiwabon yng nghanol y pentref, sydd tua chwe milltir i’r de o Wrecsam.  Mae Mynydd Rhiwabon i’r gorllewin, ac mae Afon Eitha yn llifo drwy’r pentref.

Calon yr ardal gadwraeth ydi Eglwys y Santes Fair, sy’n adeilad rhestredig Gradd I.  Mae dylanwad Ystâd Wynnstay a diwydiannau lleol yn britho pensaernïaeth yr ardal a’r pentref.

Cyhoeddwyd yr ardal gadwraeth yn 2075.  Newidiwyd y ffiniau yn 1998 ac eto yn 2010.  Mabwysiadwyd y cynllun asesu cymeriad a rheoli yn 2010.  Daeth y gorchymyn Erthygl 4(2) i rym ym mis Medi 2010; ychwanegwyd Teras Grenville at yr erthygl ym mis Rhagfyr 2010.