Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Parc Salisbury

Mae’r ardal gadwraeth hon i’r de o ganol hanesyddol tref Wrecsam, uwchben Afon Gwenfro a Ffordd San Silyn.  Mae gan yr ardal olygfeydd gwych dros y dref a’r eglwys, sy’n un o Saith Rhyfeddod Cymru.

Mae’r ardal yn dilyn llinellau pendant, gan gysylltu Ffordd Melin y Brenin a Pen y Bryn.  Craidd yr ardal ydi Ffordd Salisbury, Ffordd y Poplys a Ffordd y Capel, a nifer o ffyrdd llai, yn cysylltu â thai llai arwyddocaol Ffordd Talbot, Ffordd Maesteg a Theras Bryn Draw.

Cyhoeddwyd yr ardal gadwraeth yn 1996.  Newidiwyd y ffiniau yn 2013 i gynnwys rhan o Stryt Earle.  Mabwysiadwyd y cynllun asesu cymeriad a rheoli yn 2013.  Daeth y gorchymyn Erthygl 4(2) i rym yn 1997.