Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Wrddymbre

Mae Wrddymbre tua wyth milltir i’r de-orllewin o dref Wrecsam, rhwng Bangor Is y Coed a Malpas ar y B5069.  Mae dwy nant yn cydlifo’n un yn y pentref cyn ymuno â’r Ddyfrdwy ymhen rhyw filltir arall.

Cyhoeddwyd yr ardal gadwraeth yn 1971.  Newidiwyd y ffiniau yn 2000 ac eto yn 2009.  Mabwysiadwyd y cynllun asesu cymeriad a rheoli yn 2009.