Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canllaw Cynllunio Lleol Rhif 16 - Safonau Parcio

Mae'r nodyn cyfarwyddyd hwn yn egluro'r safonau parcio y mae'r Cyngor yn eu gweithredu gyda datblygiad newydd. Mae'n ymhelaethu ar bolisïau'r Cynllun Datblygu Unedol (CDU) a bydd yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ynghylch ceisiadau cynllunio. Diwygiwyd y nodyn cyfarwyddyd hwn gan y Cyngor ym mis Gorffennaf 2011, aeth i ymgynghoriad allanol ym mis Medi 2011 a mabwysiadwyd yn ffurfiol ar gyfer ei ddefnyddio gan y Bwrdd Gweithredol ym mis Tachwedd 2011.