Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol Rhif 27 - Cyfraniadau Datblygwyr i Ysgolion

Dyma un o gyfres o nodiadau canllawiau cynllunio lleol wedi’u dylunio i ymhelaethu ar bolisi GDP2 yn Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam ac yn nodi’r amgylchiadau a’r lleoliadau y bydd cyfraniadau’r datblygwyr at ddarpariaeth cyfleusterau addysgol, megis ystafelloedd dosbarth ychwanegol, yn angenrheidiol.  Cafodd y CDU ei fabwysiadu’n gychwynnol gan y Cyngor ym mis Chwefror 2005. Roedd y fersiwn diwygiedig yn ddarostyngedig i ymgynghoriad rhwng 16 Gorffennaf ac 13 Awst 2018 a 1 Hydref a 26 Hydref 2018 a gafodd ei fabwysiadu gan y Bwrdd Gweithredol ar 11 Rhagfyr 2018.  Mae’r nodyn cyfarwyddyd yn ystyriaeth berthnasol i benderfyniad yr holl bolisïau cynllunio perthnasol.