Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfynu Cais Cynllunio

Prosesu

Prosesir cais i ddechrau gan yr Is-Adran Weinyddol ac fe'i dirprwyir i Swyddog Cynllunio.

Ymweliad Safle - Hysbysiad Safle

Mae'r swyddog yn ymweld a'r safle ac yn arddangos yr hysbysiad safle sy'n gofyn am unrhyw wylwadau i'r Adran Gynllunio o fewn 21 diwrnod.

Ymgynghoriadau

Cyflawnir ymgynghoriad sy'n cynnwys unigolion a grwpiau statudol, anstatudol a mewnol.

Os na dderbynnir sylwadau anffrafriol neu os datrysir gwrthwynebiadau drwy drafodaethau...bydd y cais yn cael ei benderfynu gan y Prif Swyddog Cynllunio.

Os derbynnir sylwadau anffrafriol a gwrthwynebiadau...bydd y cais yn cael ei benderfynu gan Bwyllgor Cynllunio'r Cyngor yn dilyn argymhelliad gan y Prif Swyddog Cynllunio.