Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Taflenni Gwybodaeth Cadwraeth

Mae’r taflenni gwybodaeth canlynol wedi’u llunio gan yr Adran Gynllunio i roi cyngor ar Adeiladau Rhestredig, Ardaloedd Cadwraeth a chynnal adeiladau a nodweddion hanesyddol yn gyffredinol.

Mae’r canllawiau’n egluro goblygiadau rhestru, pan mae angen Caniatâd Adeilad Rhestredig a’r hyn y dylid ei gynnwys o fewn cais Caniatâd Adeilad Rhestredig.  Darperir gwybodaeth i’r sawl sy’n byw neu’n gweithio mewn Ardal Gadwraeth hefyd ar reoliadau arbennig sydd mewn grym i warchod y mannau hyn o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig. 

Mae canllawiau’n cynnwys y testunau canlynol ar hyn o bryd

Canllawiau Arfer Gorau Cadw

Mae Cadw wedi paratoi a chyhoeddi cyfres o ddogfennau canllawiau arfer gorau a fwriadwyd i ymestyn darpariaeth y Ddeddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016.  Mae’r cyntaf o’r dogfennau canllawiau hyn yn cynnwys y canlynol:

Gallwch lawrlwytho'r dogfennau hyn, ynghyd â chanllawiau cynharach gan Cadw, am ddim ar wefan Cadw (cyswllt allanol).