Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Fforwm Cludiant Cymunedol

Os ydych yn aelod o sefydliad sydd un ai’n defnyddio neu’n berchen ar gludiant cymunedol, neu os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu’r adnodd pwysig hwn yn Wrecsam yna dewch draw i gyfarfod y Fforwm Cludiant Cymunedol a drefnir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW).

Un o amcanion pwysicaf y fforwm yw datblygu cyfleoedd broceriaeth.  Cynhelir y fforwm oddeutu 3-4 gwaith y flwyddyn. 

Am wybodaeth bellach a dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol, ffoniwch 01978 729760 neu anfonwch e-bost at community_transport@wrexham.gov.uk.