Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cais Am Wirfoddolwyr

Mae llawer o gynlluniau cludiant cymunedol yn bodoli fel elusennau neu ffurfiau eraill o fudiadau gwirfoddol. Mae’r amser a roddir gan wirfoddolwyr yn allweddol i sicrhau llwyddiant a pharhad y cynlluniau hyn.

Heb gymorth gwirfoddolwyr mae’n debygol y byddai llawer o’r cynlluniau yn dod i ben. Golyga hyn y byddai gwasanaethau hanfodol a ddarperir gan y cynlluniau cludiant i ddefnyddwyr rheolaidd ac achlysurol hefyd yn dod i ben, a gallai hyn arwain at ynysu unigolion.

Mae recriwtio gwirfoddolwyr yn broblem barhaus ac yn mynd yn fwyfwy anodd.  A oes gennych chi amser y gallech ei gynnig fel gwirfoddolwr i wneud gwahaniaeth?  Gall yr oriau fod mor hir neu fyr ag y dymunwch ac mor aml ag y dymunwch.  Fel rheol, bydd gyrrwr gwirfoddol yn derbyn mân dreuliau.

Os oes gennych chi neu unrhyw un yr ydych yn ei adnabod ddiddordeb mewn bod yn wirfoddolwr, yna ysgrifennwch neu ffoniwch yr isod heddiw.

Cludiant Cymunedol
Adeiladaur'r Goron,
Adran yr Amgylchedd,
De Ffordd yr Abaty,
Ystad Ddiwydiannol Wrecsam,
Wrecsam,
LL13 9PW

Ffôn:01978 297132
Ebost: community_transport@wrexham.gov.uk