Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gweithgareddau Rheoleiddiol

Mae pob gwaith a gynhelir ar y briffordd wedi'i gydlynu.

Caiff hysbysiadau ar gyfer tyllu ffyrdd gwasanaethau eu cofnodi.

Rhoddir trwyddedau ar gyfer gwaith ar y stryd i unigolion a sefydliadau heblaw cwmnïau gwasanaethau cofrestredig sydd angen gwneud tyllau yn y briffordd i gysylltu â chyfarpar gwasanaethau.

Mae'r Ddeddf Priffyrdd 1980 yn darparu'r pwerau i gadw priffyrdd ar agor ac yn ddirwystr, ac Is-adran Cynnal a Chadw Priffyrdd yr Adran Cludiant a Pheirianneg sy'n gorfodi'r Ddeddf.

Mae'r Ddeddf hefyd yn gofyn bod angen trwyddedu sgipiau, crocbrenni a phalisau a leolir ar y briffordd.