Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tywydd ac Argyfyngau Eraill

Mae Cynnal a Chadw Priffyrdd, ar y cyd â Gwasanaethau Adeiladu Wrecsam, yn darparu gwasanaeth brys yn ystod y diwrnod gwaith arferol a thu allan i'r oriau hynny.

Mae'r gwasanaeth hwn yn cwmpasu pob argyfwng sy'n effeithio ar y briffordd ac eiddo cyd-drawiadol. Mae argyfyngau'n cynnwys damweiniau traffig y ffyrdd, effeithiau gwynt cryf, llifogydd a chynnal a chadw yn ystod y gaeaf ac yn y blaen.