Gweithio i'r Cyngor

Croeso i wybodaeth gyrfaoedd a swyddi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar-lein.

Mae’r dudalen hon yn cynnwys dolennau i wybodaeth ar sut i ymgeisio am swydd ynghyd â gwybodaeth gefnogol yn ymwneud â swyddi a manylion am weithio i’r Cyngor.

Mae’r holl swyddi gwag yn cael eu dangos ar y wefan hon tan y dyddiad cau. Mae’r swyddi gwag yn cael eu diweddaru’n wythnosol. 


chwilio am swyddi

Y Cyngor yw un o’r cyflogwyr mwyaf yn yr ardal, â swyddi mewn amrywiaeth eang o feysydd. Mae ein pecyn buddiannau i staff yn cynnwys trefniadau gwyliau blynyddol hael, gostyngiadau yn ein canolfannau hamdden, cyfleoedd dysgu a datblygiad proffesiynol rhagorol a chynllun pensiwn wedi’i seilio ar y cyflog terfynol y mae’r cyflogai a’r cyflogwr yn cyfrannu ato. Mae’r Cyngor wedi ennill statws Buddsoddwyr mewn Pobl hefyd, sy’n cydnabod bod yr awdurdod yn ceisio gwella perfformiad a gwireddu amcanion trwy reoli a datblygu ei bobl. 

Rydyn ni’n gobeithio y gwnewch chi ddod o hyd i swydd sy’n addas ar eich cyfer chi, ac os nad ydych chi’n llwyddo, mae croeso i chi gofrestru ar-lein i dderbyn hysbysiad am y swyddi diweddaraf trwy e-bost. 


Gwybodaeth Cyflogaeth

Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ymgeiswyr am Swyddi

Cwestiynau a ofynnir yn aml ar gyfer Ymgeiswyr am Swyddi

Gweithio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gwybodaeth am Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Cynllun y Cyngor

Strwythur Cyfundrefn y Cyngor

Cynllun Cydraddoldeb Corfforedig a Chynllun Cydraddoldeb (Hil)

Ffeithiau, ffigyrau ac ystadegau allweddol am Wrecsam

 

Gwybodaeth Cysylltu

Cyfeiriad, Ffôn ac Ebost

Gofyn am Becyn Ymgeisio am Swydd ar-lein

Gwybodaeth Bellach

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam: Gwybodaeth i Rieni, Gofalwyr, Cyflogwyr, Myfyrwyr a Phobl Broffesiynol

Cyfnodau Bywyd: Edrych Am Swydd

Cyfnodau Bywyd: Colli Eich Swydd

Rhestr o gysylltiadau defnyddiol i wefannau cyflogaeth

yn ôl i'r brig