Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 28 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
GOFALWR WRTH GEFN I DDECHRAU CYN GYNTED AG SY’N BOSIBL Addysg 10/01/2019 25/01/2019
Gweithiwr Glanhau Parhaol Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 09/01/2019 25/01/2019
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 09/01/2019 25/01/2019
Gweithredwr Glanhau Parhaol Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 08/01/2019 25/01/2019
GWEITHIWR PLANT A THEULUOEDD UN I UN - DECHRAU'N DEG Gofal Cymdeithasol i Blant 08/01/2019 25/01/2019
NGHANOLFANNAU TEULU Gofal Cymdeithasol i Blant 08/01/2019 25/01/2019
Hebryngwr Ysgol Wrth Gefn Yr Amgylched a Chynllunio 08/01/2019 25/01/2019
Gweithiwr Clirio a Glanhau Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 08/01/2019 25/01/2019
Gyrrwr Fan Ddosbarthu Wrth Gefn Tai a'r Economi 07/01/2019 25/01/2019
Cynorthwy-ydd Arlwyo Clwb Brecwast Tai a'r Economi 07/01/2019 25/01/2019
Cynorthwyydd Arlwyo Tai a'r Economi 07/01/2019 25/01/2019
Prif Swyddog, yr Amgylchedd a Thechnegol Yr Amgylched a Chynllunio 27/12/2018 06/02/2019
ATHRO (lwfans MPS + AAA £2149) - GWASANAETHAU ATGYFEIRIO DISGYBLION WRECSAM Addysg 20/12/2018 11/02/2019
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD Addysg 20/12/2018 25/01/2019
PENNAETH, Ysgol Sant Christopher, Addysg 19/12/2018 01/02/2019
ATHRO/ATHRAWES Addysg 19/12/2018 16/01/2019
Cymhorthydd Addysgu Lefel 3 Addysg 19/12/2018 18/01/2019
SWYDDOG PWYLLGORAU Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 19/12/2018 18/01/2019
Athro / Athrawes Saesneg fel Iaith Ychwanegol Addysg 18/12/2018 18/01/2019
Gweithwyr Cefnogi - Gofal Cartref / Ailalluogi Gofal Cymdeithasol i Oedolion 17/12/2018 25/01/2019
Mecanydd Peiriannau Yr Amgylched a Chynllunio 14/12/2018 18/01/2019
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 07/12/2018 18/01/2019
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 28/11/2018 18/01/2019
Cymhorthydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 27/11/2018 18/01/2019
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol- Ysgol Plas Coch Tai a'r Economi 26/11/2018 18/01/2019
Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Plant Dan Ofal a Gadael Gofal Gofal Cymdeithasol i Blant 22/11/2018 01/02/2019
Uwch Weithiwr Cefnogi Gofal Cymdeithasol i Oedolion 22/11/2018 01/02/2019
Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaeth Anableddau Gofal Cymdeithasol i Oedolion 22/03/2018 01/02/2019