Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 30 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Rheolwr Prosiect - Gwasanaethau Integredig Gofal Cymdeithasol i Oedolion 14/06/2019 28/06/2019
ATHRO / ATHRAWES (2 swydd) Addysg 13/06/2019 28/06/2019
ATHRO CYFNOD ALLWEDDOL 2 (BLWYDDYN 5) Addysg 12/06/2019 28/06/2019
ATHRO/ATHRAWES CYFNOD SYLFAEN Addysg 12/06/2019 28/06/2019
Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol Addysg 11/06/2019 21/06/2019
Athro/Athrawes Ddosbarth - Eyton Addysg 10/06/2019 24/06/2019
Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 Addysg 10/06/2019 24/06/2019
Swyddog Adnoddau Dynol – Dros dro am 12 mis Adran y Prif Weithredwr - Gwasanaeth Cefnogi 06/06/2019 21/06/2019
Cydlynydd Allgymorth ar gyfer Hwyrddyfodiaid i’r Gymraeg (Cynradd) Addysg 06/06/2019 21/06/2019
Swydd Dysgu Cyfnod Allweddol Dau, Ysgol Bodhyfryd (FTP-EXT) Addysg 05/06/2019 24/06/2019
Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 Addysg 05/06/2019 28/06/2019
Cymhorthydd Dosbarth Addysg 05/06/2019 21/06/2019
UWCH GYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD Addysg 05/06/2019 21/06/2019
CWNSELYDD, tîm TRAC Addysg 04/06/2019 25/06/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 4 - Cefnogaeth a Chyflwyno Addysg 04/06/2019 18/06/2019
SWYDDOG CEFNOGI DISGYBLION Addysg 04/06/2019 19/07/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 4 - Cefnogaeth a Chyflwyno Addysg 04/06/2019 24/06/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 Addysg 04/06/2019 19/06/2019
Athro Blwyddyn 5 a 6 (PTP -EXT) Addysg 03/06/2019 28/06/2019
CYFNOD SYLFAEN LEFEL 1 - CYMHORTHYDD ADDYSGU Addysg 28/05/2019 19/06/2019
Ysgrifennydd/Ysgrifenyddes Ysgol / Gweinyddu a Threfniadaeth Lefel 1 Addysg 22/05/2019 17/06/2019
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen Addysg 22/05/2019 24/06/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 20/05/2019 17/06/2019
Athro / Athrawes Rhan Amser (10.5 awr) St Anne's School (PTT-EXT) Addysg 20/05/2019 17/06/2019
Therapyddion Galwedigaethol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 08/05/2019 05/07/2019
GWEITHIWR PLANT A THEULUOEDD UN I UN Gofal Cymdeithasol i Blant 24/04/2019 21/06/2019
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD Addysg 03/04/2019 25/06/2019
HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL Yr Amgylched a Chynllunio 01/04/2019 28/06/2019
Gweithiwr Cymdeithasol - Gofal Cymdeithasol i Blant Gofal Cymdeithasol i Blant 31/01/2019 19/07/2019
HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL Yr Amgylched a Chynllunio 23/08/2018 28/06/2019