Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 29 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd (FTP-EXT) Gofal Cymdeithasol 13/11/2019 06/12/2019
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 13/11/2019 22/11/2019
Uwch weithiwr cymorth Gofal Cymdeithasol 12/11/2019 29/11/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2, Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair (PTT-EXT) Gofal Cymdeithasol 12/11/2019 29/11/2019
CYMHORTHYDD CLWB BRECWAST - Ysgol Cefn Mawr Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 12/11/2019 29/11/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1/GORUCHWYLIWR CANOL DYDD Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 12/11/2019 02/12/2019
SWYDDI GLANHAU Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 11/11/2019 22/11/2019
Asesydd gofal cymdeithasol Gofal Cymdeithasol 11/11/2019 29/11/2019
Cwnselydd - Tîm Cwnsela ‘Outside In’ Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 11/11/2019 29/11/2019
Gofalwr / wraig - Ysgol Bro Alun - (PTP - EXT) Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 11/11/2019 25/11/2019
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 08/11/2019 02/12/2019
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 08/11/2019 25/11/2019
Gweithredwyr Strydwedd 1 Amgylchedd a Thechnegol 05/11/2019 22/11/2019
Gweithredwyr Strydwedd 2 Amgylchedd a Thechnegol 05/11/2019 22/11/2019
Athro/Athrawes - Barker's Lane (PTT - EXT) Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 04/11/2019 03/12/2019
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 29/10/2019 22/11/2019
Gweithiwr Cymdeithasol - IRT (FTP-EXT) Gofal Cymdeithasol 29/10/2019 29/11/2019
Cynorthwyydd Cefnogi Busnes Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 29/10/2019 15/11/2019
Gweithiwr Cymdeithasol Lefel 2/3 Gofal Cymdeithasol 28/10/2019 15/11/2019
ATHRO RHAN-AMSER 0.5 Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 25/10/2019 15/11/2019
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol - Borras Park CP Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 23/10/2019 15/11/2019
Ffederasiwn Ysgolion Dyffryn Dyfrdwy, Ysgol Gynradd y Garth Tai a'r Economi 22/10/2019 15/11/2019
Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 Llawn Amser (Cyfnod Secondiad an 2 dymor) - Ysgol Min Y Ddol Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 21/10/2019 15/11/2019
Swyddog sgiliau Adeiladu Traddodiadol Tai a'r Economi 26/09/2019 15/11/2019
Peiriannwr (Gwaith Amgylcheddol) Tai a'r Economi 16/09/2019 15/11/2019
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 28/08/2019 15/11/2019
Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaeth Maethu Gofal Cymdeithasol 20/08/2019 15/11/2019
Tîm Cwnsela ‘Outside In’ Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 12/08/2019 31/12/2019
Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Plant Dan Ofal a Gadael Gofal Gofal Cymdeithasol 22/11/2018 22/11/2019