Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 27 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
ATHRO / ATHRAWES DROS DRO PARK CP LLAY Addysg 20/05/2019 05/06/2019
Athro / Athrawes Rhan Amser (10.5 awr) St Anne's School (PTT-EXT) Addysg 20/05/2019 17/06/2019
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD Addysg 17/05/2019 07/06/2019
Athro CA2 (HI),Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Borras Addysg 13/05/2019 24/05/2019
Cydlynydd Gwaith Ieuenctid B Addysg 13/05/2019 31/05/2019
Gweinyddu a Threfniadaeth Lefel 2 Addysg 13/05/2019 07/06/2019
Teleffonydd/ Derbynnydd (Dwyieithog – Cymraeg / Saesneg) Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 09/05/2019 24/05/2019
Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd Gofal Cymdeithasol i Blant 09/05/2019 24/05/2019
Swyddog Cyswllt Tenantiaid Tai a'r Economi 08/05/2019 24/05/2019
Therapyddion Galwedigaethol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 08/05/2019 24/05/2019
Cynghorydd Cyswllt Cynraf Gofal Cymdeithasol i Oedolion 08/05/2019 24/05/2019
Gweithiwr Cymdeithasol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 08/05/2019 24/05/2019
Hysbyseb ar gyfer Swyddog Post Recriwtio - Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru Gofal Cymdeithasol i Blant 07/05/2019 24/05/2019
Athro/Athrawes Cymraeg Addysg 07/05/2019 31/05/2019
Cymhorthydd Gwybodaeth Gofal Cymdeithasol i Blant 03/05/2019 24/05/2019
SWYDDOG GWYBODAETH ESTYN ALLAN Gofal Cymdeithasol i Blant 03/05/2019 24/05/2019
Gweithiwr Cefnogi Gofal Cymdeithasol i Oedolion 30/04/2019 31/05/2019
ATHRO - YSGOL GYNRADD GATHOLIG Y SANTES FAIR, WRECSAM Addysg 24/04/2019 03/06/2019
Warden Symudol x 2 (FTT-EXT) Tai a'r Economi 09/04/2019 31/05/2019
Swyddog Ymgynghorol Llywodraethwyr Addysg 05/04/2019 07/06/2019
HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL Yr Amgylched a Chynllunio 01/04/2019 31/05/2019
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol - BRONINGTON (PTP-EXT) Tai a'r Economi 26/03/2019 31/05/2019
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD - Ysgol Bwlchgwyn Addysg 15/03/2019 31/05/2019
CYMHORTHYDD TALIADAU TAI Tai a'r Economi 15/01/2019 24/05/2019
Uwch Weithiwr Cefnogi Gofal Cymdeithasol i Oedolion 17/12/2018 31/05/2019
Gweithwyr Cefnogi - Gofal Cartref / Ailalluogi Gofal Cymdeithasol i Oedolion 17/12/2018 31/05/2019
Swyddog Diogelu ac Adolygu Annibynnol x2 (ISRO) Gofal Cymdeithasol i Blant 08/10/2018 07/06/2019