Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 18 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 20/02/2019 08/03/2019
Athro/Athrawes Mathemateg Parhaol Llawn Amser Addysg 20/02/2019 08/03/2019
Athro Llawn Amser (dros gyfnod mamolaeth) Addysg 19/02/2019 05/03/2019
PENNAETH Addysg 19/02/2019 11/03/2019
Athro/Athrawes Gwyddoniaeth Addysg 19/02/2019 12/03/2019
Swyddog Cofrestru - (PTP -EXT) Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 19/02/2019 08/03/2019
Gweithiwr Glanhau Parhaol Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 18/02/2019 08/03/2019
Gweithiwr Cefnogi Tîm Dyletswydd Argyfwng Gofal Cymdeithasol i Oedolion 14/02/2019 19/04/2019
Swyddogion Gofal Plant Preswyl Gofal Cymdeithasol i Blant 14/02/2019 01/03/2019
SWYDD CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 - Ysgol Gynradd Sirol Brynteg Addysg 13/02/2019 04/03/2019
Ymgynghorydd Gwasanaethau Cefnogaeth a Chwsmeriaid (FTP-EXT) Tai a'r Economi 13/02/2019 01/03/2019
Ymgynghorydd Gwybodaeth i Dwristiaid Tai a'r Economi 13/02/2019 01/03/2019
Dirprwy Bennaeth - Ysgol Bryn Tabor Addysg 12/02/2019 08/03/2019
Cymhorthydd Cefnogi Busnes, Tîm ADTRAC Addysg 06/02/2019 27/02/2019
Gweithiwr Cymdeithasol - Gofal Cymdeithasol i Blant Gofal Cymdeithasol i Blant 31/01/2019 01/03/2019
Hysbyseb ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol Sesiynol Mabwysiadu Gofal Cymdeithasol i Blant 21/01/2019 01/03/2019
Staff Cymorth Nos Gofal Cymdeithasol i Oedolion 20/11/2018 01/03/2019
Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaeth Anableddau Gofal Cymdeithasol i Oedolion 22/03/2018 08/03/2019