Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 20 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
ASIANT GORFODI Cyllid & ICT Services 14/08/2019 06/09/2019
Swyddog Cyllid Gorfodi Cyllid & ICT Services 13/08/2019 30/08/2019
Tîm Cwnsela ‘Outside In’ Addysg and Early Intervention 12/08/2019 30/08/2019
Gofalwr Parhaol Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 12/08/2019 30/08/2019
Cymhorthydd Desg Gymorth yr Adran Rheoli Cyfleusterau Tai a'r Economi 12/08/2019 30/08/2019
Gweithiwr Glanhau Parhaol - Ysgol Bro Alun Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 12/08/2019 30/08/2019
Mentor Cyflogaeth Oedolion Tai a'r Economi 08/08/2019 23/08/2019
Cogydd Cynorthwyol Tai a'r Economi 08/08/2019 06/09/2019
Glanhawr, Ysgol Gynradd Gymunedol Hafod y Wern (PTT-EXT) Addysg and Early Intervention 07/08/2019 28/08/2019
Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd - Dechrau'n Deg swydd 30 awr Gofal Cymdeithasol i Blant 06/08/2019 23/08/2019
Swyddog Cyllid – Mewnol ac Allanol Cyllid & ICT Services 05/08/2019 23/08/2019
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD Addysg and Early Intervention 05/08/2019 03/09/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) Addysg and Early Intervention 05/08/2019 04/09/2019
Uwch Swyddog Perfformiad, Gwella a Phartneriaethau Adran y Prif Weithredwr - Gwasanaeth Cefnogi 05/08/2019 30/08/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Fair Addysg and Early Intervention 02/08/2019 03/09/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 Addysg and Early Intervention 31/07/2019 06/09/2019
CYMHORTHYDD CEFNOGI BUSNES Addysg and Early Intervention 30/07/2019 28/08/2019
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen, Ysgol Llanarmon (FTT-EXT) Addysg 24/07/2019 09/09/2019
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD (DWY SWYDD) Addysg 08/07/2019 02/09/2019
Swyddog Diogelu ac Adolygu Annibynnol x2 (ISRO) Gofal Cymdeithasol i Blant 08/10/2018 30/08/2019