Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 25 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Glanhau Swyddfeydd, Ystad Diwydiannol Wrecsam (PTP - EXT) Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 16/04/2019 03/05/2019
Glanhawr Goruchwylio Safle / Gweithiwr Glanhau (FTP -EXT) Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 15/04/2019 03/05/2019
Arweinydd Dysgu - Ysgol Rhostyllen Addysg 12/04/2019 07/05/2019
GWEINYDDU A THREFNIADAETH LEFEL 2 Addysg 12/04/2019 29/04/2019
SWYDDOGION CYDLYNIANT CYMUNEDOL Cyllid 11/04/2019 26/04/2019
SWYDD CYDLYNYDD CYDLYNIANT CYMUNEDOL RHANBARTHOL Cyllid 11/04/2019 26/04/2019
Athro Mathemateg Addysg 10/04/2019 28/04/2019
Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Addysg 10/04/2019 26/04/2019
PENNAETH - YSGOL UWCHRADD DARLAND Addysg 09/04/2019 21/05/2019
CYMHORTHYDD CEFNOGI BUSNES (FTP - EXT) Cyllid 09/04/2019 26/04/2019
Cymhorthydd Tai Tai a'r Economi 09/04/2019 26/04/2019
Warden Symudol x 2 (FTT-EXT) Tai a'r Economi 09/04/2019 26/04/2019
Rheolwr Dysgu Cynorthwyol – Saesneg Addysg 05/04/2019 25/04/2019
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD Addysg 03/04/2019 25/06/2019
ATHRO MATHEMATEG - Ysgol Rhosnesni Addysg 03/04/2019 25/04/2019
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD Addysg 03/04/2019 30/04/2019
HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL Yr Amgylched a Chynllunio 01/04/2019 26/04/2019
Athro/Athrawes x2 - Ysgol Gymunedol Barker’s Lane Addysg 28/03/2019 09/05/2019
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol - BRONINGTON (PTP-EXT) Tai a'r Economi 26/03/2019 31/05/2019
Dirprwy Bennaeth Addysg 19/03/2019 07/05/2019
CYFREITHIWR GOFAL PLANT - (FTP - EXT) Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 13/03/2019 26/04/2019
Athro/Athrawes Gwyddoniaeth Addysg 19/02/2019 08/05/2019
Ymgynghorydd Gwasanaethau Cefnogaeth a Chwsmeriaid (FTP-EXT) Tai a'r Economi 13/02/2019 03/05/2019
Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaeth Maethu Parhaol Gofal Cymdeithasol i Blant 27/11/2018 26/04/2019
Gweithiwr Cymdeithasol Lefel 3 Gofal Cymdeithasol i Oedolion 24/07/2018 26/04/2019