Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gweithredwyr Strydwedd 2

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Gweithredwyr Strydwedd 2

Gweithredwyr Strydoedd Adran yr Amgylchedd a Chynllunio

Gweithredwyr Strydwedd

Parhaol 37 awr yr wythnos GO5 £17,972 - £19,446

Mae Strydwedd yn darparu ystod o wasanaethau gan gynnwys gwaith ffordd, glanhau strydoedd, cynnal a chadw tiroedd, sbwriel ac ailgylchu, mynwentydd ac amlosgfeydd. Mae’n bosib y bydd gofyn i chi weithio yn unrhyw un o feysydd strydwedd. Byddwn yn darparu hyfforddiant perthnasol ac rydym yn chwilio am unigolion sydd ag ymwybyddiaeth sylfaenol o iechyd, diogelwch a hylendid. I gael sgwrs am y swydd ffoniwch Kevin Edwards ar (01978) 729732. Am becyn cais, cysylltwch â'r Ganolfan Gwasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, dros y ffôn 01978 292012, neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y dudalen we.

Dyddiad Cau:. 22/11/2019

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â chymwysterau addas gwaeth beth yw hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred gref neu oedran. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 22/11/2019
Cyflog/Graddfa: G05 - £19,171 - £19,945
Cyfnod Llawn Amser
Adran Amgylchedd a Thechnegol
Cyfeirnod 04506
Dyddiad Postio 05/11/2019
Ymlyniad

Hysbysebu