Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tîm Cwnsela ‘Outside In’

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Tîm Cwnsela ‘Outside In’

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Yr Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar

Cwnselydd Achlysurol

Tîm Cwnsela ‘Outside In’:

J.N.C. Ystod Proffesiynol, Pwynt 16-19

Oriau: Cyflogir fel bo’r angen

Mae’r Gwasanaeth Cwnsela Outside In yn cynnig cwnsela i Blant a Phobl Ifanc mewn ysgolion ar draws Wrecsam ac yn y siop Wybodaeth. Mae’r tîm yn awyddus i benodi cwnselydd achlysurol cymwys i lefel diploma i gefnogi plant a phobl ifanc yn Wrecsam drwy ddarparu cwnsela ar sail gwaith achos unigol drwy system apwyntiadau a gwasanaeth galw heibio. Byddai'r gwaith hwn yn digwydd pan fo angen

I gael sgwrs anffurfiol cysylltwch â Sara Tompkin, Ffôn: 01978 295629 neu 726002 neu anfonwch e-bost at: sara.tompkin@wrexham.gov.uk

Mae'r swydd hon yn amodol ar gofrestru gyda Cyngory

Nid oes angen i ymgeiswyr blaenorol wneud cais Gweithlu Addysg.

I wneud cais: lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan neu cysylltwch â Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG neu ffoniwch 01978 292012 Cyfnewid Testun 18001 neu e-bostiwch hrservicecentre@wrexham.gov.uk

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo eu hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran Noder fod yr holl swyddi mewn ysgolion yn ddibynnol ar wiriad DBS uwch (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)

DYDDIAD CAU:30 Awst 2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 31/12/2019
Cyflog/Graddfa: JNC Professional Range 16-19
Cyfnod
Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar
Cyfeirnod Ad 04282
Dyddiad Postio 12/08/2019
Ymlyniad

Hysbysebu