Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Plymiwr Prentis x1(FTT-EXT)

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Plymiwr Prentis x1(FTT-EXT)

Mae’r Adran Tai ac Economi yn ail-lunio ac yn buddsoddi mewn gwella ei stoc tai. Ydych chi eisiau bod yn rhan o adran flaengar, arloesol sydd bob amser yn rhoi'r cwsmer yn gyntaf gydag agwedd “Ei Wneud Unwaith a’i Wneud yn Iawn”? Os oes gennych yr agwedd iawn, yn dyheu am her ac awydd i gynhyrchu gwaith o ansawdd, gall y swyddi canlynol fod o ddiddordeb i chi:

Plymwr Prentis x1: Cyflog dechreuol isafswm o £9020.00 ond gallai godi yn amodol ar oedran a'r flwyddyn gyfredol o hyfforddiant

Mae’n waith go iawn, gyda phrofiad ymarferol, cyflog a chyfle i hyfforddi tra byddwch yn gweithio. Cewch eich trin fel yr holl weithwyr eraill, gyda chontract cyflogaeth a gwyliau blynyddol.

Pan fyddwch yn brentis: • Cewch eich talu a’ch hyfforddi ar yr un pryd, gydag o leiaf 20% o’ch amser yn cael ei dreulio mewn hyfforddiant tu allan i'r swydd mewn coleg. • Rydych yn hyfforddi i fod yn hollol gymwys yn eich crefft • Rydych ar lwybr gyrfa – gyda llawer o botensial ar gyfer y dyfodol i chi Byddwch yn cael profiad ymarferol gwerthfawr tra byddwch yn dysgu, sy’n eich helpu i symud ymlaen yn eich bywyd gwaith.

Am drafodaeth anffurfiol ar unrhyw un o’r swyddi hyn gallwch gysylltu â Steve Davies, Arweinydd Atgyweirio Tai ar 01978 315371 neu e-bost at steve.davies@wrexham.gov.uk.

I gael pecyn cais, cysylltwch â’r Ganolfan Gwasanaethau Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY dros y ffôn 01978 292012/ Cyfnewid Testun ar 18001 01978 292012, neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran. Os ydych chi o’r farn bod gennych y sgiliau, y cymhelliant a’r brwdfrydedd i wneud y swydd hon, cyflwynwch eich cais erbyn y dyddiad cau, sef dydd Gwener 19 Gorffennaf 2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 19/07/2019
Cyflog/Graddfa: Starting at £9020.00
Cyfnod Llawn Amser
Adran Tai a'r Economi
Cyfeirnod 04231
Dyddiad Postio 04/07/2019

Hysbysebu