Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 35 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 (22 awr) YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL FICTORIA Addysg 19/06/2019 28/06/2019
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen – cyfnod mamolaeth Llawn Amser Addysg 19/06/2019 05/07/2019
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen Addysg 17/06/2019 28/06/2019
Athro Cyfnod Allweddol 2 Rhan Amser - Brynteg CP Addysg 17/06/2019 28/06/2019
Rheolwr Prosiect - Gwasanaethau Integredig Gofal Cymdeithasol i Oedolion 14/06/2019 28/06/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 3 - Cefnogaeth a Chyflwyno Addysg 14/06/2019 28/06/2019
ATHRO / ATHRAWES (2 swydd) Addysg 13/06/2019 28/06/2019
ATHRO CYFNOD ALLWEDDOL 2 (BLWYDDYN 5) Addysg 12/06/2019 28/06/2019
ATHRO/ATHRAWES CYFNOD SYLFAEN Addysg 12/06/2019 28/06/2019
GLANHAWR Addysg 11/06/2019 28/06/2019
Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol Addysg 11/06/2019 21/06/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) Graddfa L03 (cyflog) Addysg 11/06/2019 28/06/2019
Swyddog Datblygu Staff a Hyfforddiant (Gwaith Cymdeithasol) Adran y Prif Weithredwr - Gwasanaeth Cefnogi 10/06/2019 28/06/2019
Athro/Athrawes Ddosbarth - Eyton Addysg 10/06/2019 24/06/2019
Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 Addysg 10/06/2019 24/06/2019
Swyddog Adnoddau Dynol – Dros dro am 12 mis Adran y Prif Weithredwr - Gwasanaeth Cefnogi 06/06/2019 21/06/2019
Cydlynydd Allgymorth ar gyfer Hwyrddyfodiaid i’r Gymraeg (Cynradd) Addysg 06/06/2019 21/06/2019
Swydd Dysgu Cyfnod Allweddol Dau, Ysgol Bodhyfryd (FTP-EXT) Addysg 05/06/2019 24/06/2019
Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 Addysg 05/06/2019 28/06/2019
Cymhorthydd Dosbarth Addysg 05/06/2019 21/06/2019
UWCH GYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD Addysg 05/06/2019 21/06/2019
CWNSELYDD, tîm TRAC Addysg 04/06/2019 25/06/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 4 - Cefnogaeth a Chyflwyno Addysg 04/06/2019 21/06/2019
SWYDDOG CEFNOGI DISGYBLION Addysg 04/06/2019 19/07/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 4 - Cefnogaeth a Chyflwyno Addysg 04/06/2019 24/06/2019
Athro Blwyddyn 5 a 6 (PTP -EXT) Addysg 03/06/2019 28/06/2019
Therapyddion Galwedigaethol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 08/05/2019 05/07/2019
Hysbyseb ar gyfer Swyddog Post Recriwtio - Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru Gofal Cymdeithasol i Blant 07/05/2019 12/07/2019
GWEITHIWR PLANT A THEULUOEDD UN I UN Gofal Cymdeithasol i Blant 24/04/2019 21/06/2019
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD Addysg 03/04/2019 25/06/2019
HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL Yr Amgylched a Chynllunio 01/04/2019 28/06/2019
Gweithiwr Cymdeithasol - Gofal Cymdeithasol i Blant Gofal Cymdeithasol i Blant 31/01/2019 19/07/2019
Staff Cymorth Nos Gofal Cymdeithasol i Oedolion 20/11/2018 28/06/2019
Swyddog Diogelu ac Adolygu Annibynnol x2 (ISRO) Gofal Cymdeithasol i Blant 08/10/2018 02/08/2019
HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL Yr Amgylched a Chynllunio 23/08/2018 28/06/2019