Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 Llawn Amser (Cyfnod Secondiad an 2 dymor) - Ysgol Min Y Ddol

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 Llawn Amser (Cyfnod Secondiad an 2 dymor) - Ysgol Min Y Ddol

Ysgol Min y Ddol, Cefn Mawr, Wrecsam, LL14 3PY Pennaeth – Mrs Claire Rayner

Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 Llawn Amser (Cyfnod Secondiad an 2 dymor) I ddechrau mis Ionawr 2020 MPR / UPR

Am fanylion pellach am y swydd, gweler yr hysbyseb llawn sy’n atodedig.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 15/11/2019
Cyflog/Graddfa: MPR/UPR
Cyfnod
Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar
Cyfeirnod AD 04438
Dyddiad Postio 21/10/2019
Ymlyniad

Hysbysebu