Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol - Borras Park CP

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol - Borras Park CP

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Asedau a Datblygiad Economaidd

Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol,

BORRAS CP, WREXHAM

G02 pwyntiau 1 £9.00 yr awr 10 awr yr wythnos, yn ystod y tymor yn unig

Rydym am benodi cynorthwyydd arlwyo parhaol i gynorthwyo â dyletswyddau yn y gegin a’r ystafell fwyta yn yr ysgol uchod.

Prif Ddyletswyddau i gynnwys :-

1 – Paratoi diodydd a bwyd sylfaenol e.e. paratoi llysiau, eitemau salad, a ffrwythau ac ati. 2 – Coginio syml e.e. paratoi byrbrydau 3 - Dyletswyddau cyffredinol y gegin a’r ystafell fwyta e.e. golchi’r llestri, symud byrddau a chadeiriau’r ystafell fwyta, a chlirio’r ystafell fwyta. 4 – Glanhau’r gegin, yr offer, a chyffiniau’r gegin. 5 – Gwneud unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n cyfateb â natur gyffredinol a graddfa’r swydd yn ôl y Cogydd ar ddyletswydd.

I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY dros y ffôn 01978 292012, Cyfnewid Testun: 18001 01978 292012 neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

DYDDIAD CAU: 15/11/2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 15/11/2019
Cyflog/Graddfa: £9.00 Per Hour
Cyfnod
Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar
Cyfeirnod AD 04455
Dyddiad Postio 23/10/2019
Ymlyniad

Hysbysebu