Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Addysg Gynnar wedi’i Hariannu ar gyfer plant 3 oed yn Wrecsam

Cymhwysedd

Mae gan bob plentyn yn Wrecsam hawl i 10 awr o addysg am ddim, y tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd. Addysg Gynnar sydd ar gael yn y gwanwyn a thymor yr haf dim ond

Os ydych yn gymwys i hawlio cynnig 30 awr y llywodraeth mae’r 10 awr hyn yn ffurfio elfen addysgol y cynnig 30 awr. 

Rhowch y dechrau gorau i’ch plentyn

Rydym yn ymroddedig i roi’r dechrau gorau posibl i’n plant ieuengaf mewn addysg, drwy brofiadau dysgu o ansawdd uchel. Bydd plant sy’n cael mynediad i addysg gynnar yn dysgu drwy chwarae yn unol â’r cwricwlwm cyfnod sylfaen.

Mae ymchwil yn Wrecsam wedi profi bod plant sy’n cael mynediad i Addysg Gynnar wedi’i ariannu yn dair oed yn mynd ymlaen i gyflawni canlyniadau uwch ar ddiwedd y

Cyfnod Sylfaen ac ar ddiwedd blwyddyn 6 na’r sawl sydd ddim yn derbyn y cynnig.

Mae manteision addysg gynnar a ariannwyd yn cynnwys

Sut mae'n gweithio

Gall eich plentyn gael lle mewn lleoliad wedi’i ariannu ar gyfer naill ai:

neu...

Bydd hyn yn dibynnu ar beth mae eich lleoliad o ddewis a gymeradwywyd yn ei ddarparu.

Mae lleoliad cymeradwy wedi’i ariannu i ddarparu addysg cyfnod sylfaen ar gyfer plant 3 oed a gall fod yn un o’r canlynol:

Lleoliad dynodedig:

Gallwch wneud cais am le wedi’i ariannu mewn UN lleoliad yn unig. Mae cyllid yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’r lleoliad.

Rhaid i leoliadau sy'n cael arian:

Nid yw sicrhau lle mewn lleoliad addysg gynnar wedi'i ariannu yn sicrhau lle i chi’n awtomatig mewn meithrinfa mewn ysgol yn Wrecsam. Gallwch ymgeisio am le ar wahân neu drwy’r Ganolfan Gyswllt, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam.

Ymgeisio am Addysg Gynnar Wedi’i Hariannu

Ymgeisio ar-lein

Os nad ydych yn dymuno ymgeisio ar-lein gellir cael copi papur o ffurflenni cais yn y Ganolfan Gyswllt, Stryt Yr Arglwydd, Wrecsam, Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam a leolir yn Llyfrgell Wrecsam.

Rhestr bresennol o leoliadau Wrecsam a gymeradwywyd i ddarparu addysg gynnar wedi’i hariannu:  

Cyfrwng Cymraeg English medium
Ysgol Bodhyfryd Canolfan Blynyddoedd Cynnar Wrecsam
Cylch Meithrin Bro Alun Grŵp Chwarae Acorns
Cylch Meithrin Coedpoeth Canolan Blant Acton
Cylch Meithrin Glyn Ceiriog Grŵp Chwarae Gofal Plant
Cylch Meithrin Hill Street Addysg Gynnar Parc Borras
Llanarmon DC school Grŵp Chwarae Barker’s Lane
Cylch Meithrin Summerhill Ysgol Black Lane
Cylch Meithrin Maes y Gornel Ysgol Borderbrook
  Grŵp Chwarae Bradley
  Ysgol Brynteg
  Ysgol Bwlchgwyn
  Meithrinfa Ddydd Preifat Caego a Bers
  Grŵp Chwarae Cefn Mawr
  Meithrinfa Ddydd Breifat Cherry Hill
  Grŵp Chwarae’r Waun
  Canolfan Ddydd Dragons Tanyfron
  Ysgol Eyton
  Ysgol Froncysyllte
  Grŵp Chwarae Garden Village
  Ysgol Garth
  Gwenfro EE
  Kiddies World Acrefair
  Ysgol Hafod
  Happy Days Coedpoeth
  Addysg Gynnar Heulfan
  Holt O Dan 5 oed
  Meithrinfa ddydd breifat Homestead
  Meithrinfa ddydd breifat Little Scholars
  Little Sunflowers
  Little Treasures
  Grŵp Chwarae Marford
  Ysgol Maes y Llan
  Ysgol Mwynglawdd
  Meithrinfa Ddydd Breifat Mother Goose
  Grŵp Cyn Ysgol Owrtyn
  Pentredwr playgroup Rhos
  Ysgol Pentre
  Grŵp Chwarae Pentredŵr Rhos
  Meithrinfa ddydd breifat Peter Pan
  Meithrinfa ddydd breifat Playland
  Ysgol Pontfadog
  Meithrinfa ddydd breifat Redbrook
  Meithrinfa ddydd breifat Rossett House
  Grŵp Chwarae Cyn-ysgol yr Orsedd
  Meithrinfa ddydd breifat Sparkles
  Ysgol Gatholig Santes Anne
  Ysgol St. Chads Hanmer
  Addysg Gynnar St. Giles
  Ysgol y Santes Fair Brymboy
  Grŵp Chwarae’r Santes Fair Wrecsam
  Grŵp Chwarae Treasure Chest Llai
  Ysgol Yr Hafod Johnstown
  Ysgol St Paul