Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pa ddiwrnod yw fy Niwrnod Bin?

Gwirio'ch diwrnod bin

Mae Wrecsam yn gweithredu casgliadau bob yn ail wythnos o wastraff gweddilliol mewn biniau du, glas neu frowngoch a gwastraff gardd mewn biniau gwyrdd (ar wahân i fis Rhagfyr - Chwefror lle bydd eich bin gwyrdd yn cael ei wagu unwaith y mis).

Mae’r calendrau’n dangos pa un yw wythnos gwastraff gweddilliol (sy’n cael ei dangos mewn pinc ar y calendr) a pha un yw wythnos casglu gwastraff gerddi (sy’n cael ei dangos mewn gwyrdd).

Mwy o Wybodaeth

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Strydoedd o Fri 01978 298989, cysylltwch@wrexham.gov.uk.