Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Strwythur Cyfundrefnol

Adrannau a phrif gyfrifoldebau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Strwythur Rheoli (Diwygiwyd 1 Ebrill 2014)


Strwythur Rheoli fersiwn testun

Disgrifiad Byr o Rolau a Chyfrifoldebau Adrannau

Plant a Phobl Ifanc – Atal a Gofal Cymdeithasolc

Pennaeth Plant a Phobl Ifan – Atal a Gofal Cymdeithasolc: Susan Evans
Ebost: susan1.evans@wrexham.gov.uk

Dysgu Gydol Oes

Pennaeth Dysgu Gydol Oes: John Davies
Ebost: john.davies@wrexham.gov.uk

Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion: Andrew Figiel
Ebost: andrew.figiel@wrexham.gov.uk

Tai, Diogelu’r Cyhoedd a’r Amgylchedd

Pennaeth Tai, Diogelu’r Cyhoedd a’r Amgylchedd: Andy Lewis
Ebost: andy.lewis@wrexham.gov.uk

Lles Cymunedol a Datblygu

Pennaeth Lles Cymunedol a Datblygu: Lawrence Isted
Ebost: lawrence.isted@wrexham.gov.uk

Asedau a Datblygu Economaidd

Pennaeth Asedau a Datblygu Economaidd: Steve Bayley
Ebost: steve.bayley@wrexham.gov.uk

Cyllid

Pennaeth Cyllid: Mark Owen
Ebost: mark.owen@wrexham.gov.uk

Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chorfforaethol

Pennaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chorfforaethol: Trevor Coxon
Ebost: trevor.coxon@wrexham.gov.uk