Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Strwythur Cyfundrefnol

Adrannau a phrif gyfrifoldebau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Strwythur ar 1 Ionawr 2019

Disgrifiad Byr o Rolau a Chyfrifoldebau Adrannau

Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion: Charlotte Walton
Ebost: Charlotte.Walton@wrexham.gov.uk

Gofal Cymdeithasol i Blant

Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Blant dros dro: Susan Evans
Ebost: Susan2.Evans@wrexham.gov.uk

Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chorfforaethol

Pennaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chorfforaethol: Sioned Wyn Davies
Ebost: sioned.wyndavies@wrexham.gov.uk

Dysgu Gydol Oes

Pennaeth Addysg: Ian Roberts
Ebost: ian2.roberts@wrexham.gov.uk

Amgylchedd a Chynllunio

Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio: Lawrence Isted
Ebost: lawrence.isted@wrexham.gov.uk

Cyllid

Pennaeth Cyllid: Mark Owen
Ebost: mark.owen@wrexham.gov.uk

Tai a’r Economi

Pennaeth Tai a’r Economi: Steve Bayley
Ebost: steve.bayley@wrexham.gov.uk

Diogelu Data

Swyddog Diogelu Data / Cyfreithiwr: Matthew Foste
Ebost: Matthew.foster@wrexham.gov.uk