Online Vacancies

Working for the Council index | Vacancy Help

Vacancy Home | Sign in

PENNAETH CYNORTHWYOL, Ysgol Morgan Llwyd

YSGOL MORGAN LLWYD

“Gweledigaeth eglur o ragoriaeth mewn addysg trwy gyfrwng y Gymraeg”

Ystod oedran : 11-18+ Nifer disgyblion : tua 800 Myfyrwyr y Chweched Dosbarth : tua 150

Yn eisiau erbyn Ionawr 2013:

PENNAETH CYNORTHWYOL (gyda chyfrifoldeb penodol am CA4) Cyflog : L9-L13 (£44,610 - £49,226)

Yn dilyn dyrchafiad y deilydd presennol i swydd Dirprwy Bennaeth, mae’r llywodraethwyr yn chwilio am berson uchelgeisiol, llwyddiannus a phrofiadol i lenwi’r swydd allweddol hon. Byddwch yn gwbl ymrwymedig i addysg gyfrwng Cymraeg o’r ansawdd uchaf ac yn llwyddiannus wrth weithio i godi safonau disgyblion. Gallwch ddisgwyl gan Ysgol Morgan Llwyd y cyfleoedd gorau posibl am ddatblygiad proffesiynol pellach.

Bwriedir cynnal y cyfweliadau ddydd Gwener, Mehefin 22, 2012 Pecyn ymgeisio ar gael gan Mrs Marie Nicholas, Ysgol Morgan Llwyd, Ffordd Cefn, Wrecsam. LL13 9NG. Ffôn : 01978 315050. Ffacs : 01978 315051. E-bost : bocspost@ysgolmorganllwyd.wrexham.sch.uk Os am wybodaeth pellach neu sgwrs anffurfiol, cysyllter â Mr Huw Foster Evans, Prifathro yn y cyfeiriad uchod. Dyddiad cau : 4.00 p.m, dydd Iau, 14 Mehefin, 2012.

Closing Date: 14 Jun 2012
Salary/Rate: Cyflog : L9-L13 (£44,610 - £49,226)
Term
Department Lifelong Learning
Reference: Ad 3535
Posted Date: 2012-06-01 16:30:38.78
Attachments:
Application Form
Recruitment Monitoring
Recruitment of Ex-offenders
Safe Storage Policy
Vacancy Home

back to the top